Rembrandt (NL)

Protret van Nicolaes van Bambeeck

  • Author Liesbeth De Belie
  • Binding Paperback with flaps
  • Size 17 x 24 cm
  • Pages 116
  • Illustrations 65 kleurenillustraties
  • Language Dutch
  • Year 2015
  • ISBN 9788836629244
  • Price € 20,00  € 19,00
Add to cart Add to cart Add to cart
Abstract

Rembrandts Portret van Nicolaes van Bambeeck uit 1641 bewaard in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België te Brussel is het enige schilderij van de 17de-eeuwse Noord-Nederlandse meester in een Belgische collectie waarvan de authenticiteit nooit in vraag werd gesteld. Het is bovendien een van de belangrijkste kunstwerken in de collectie 17de-eeuwse Hollandse schilderijen van de KMSKB. Desondanks heeft het portret tot nu toe een bestaan gekend in de schaduw van zijn pendant, het portret van Van Bambeecks echtgenote Agatha Bas, een van de topstukken uit The British Royal Collection.

De volledige restauratie van het schilderij, afgerond in 2009, bood een uitstekende gelegenheid om de bestaande literatuur over dit kunstwerk kritisch te herzien en aan te vullen met gegevens over de man en zijn portret die sinds de jaren 1950-60 bekend raakten maar die tot nog toe nooit doorstroomden tot de Rembrandtliteratuur.

Nummer 18 in de reeks Cahiers van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België wil deze leemte vullen. Met de restauratie van het portret werd een eerste stap gezet in de ‘rehabilitatie’ van Van Bambeecks portret. Met deze publicatie wordt een tweede hindernis genomen die een frisse blik op het portret in de weg stond.