Pieter Bruegel de Oude (NL)

Val van de opstandige engelen
Kunst, kennis en politiek aan de vooravond van de Nederlandse Opstand

  • Author Tine Luk Meganck
  • Binding Hardcover
  • Size 17 x 24 cm
  • Pages 200
  • Illustrations 100
  • Language Dutch
  • Year 2019
  • ISBN 9788836642915
  • Price € 28,00  € 26,60
Add to cart Add to cart Add to cart
Abstract

Pieter Bruegel de Oude, Val van de opstandige engelen is de eerste diepgravende publicatie over een van de kostbaarste meesterwerken uit de collectie van de Koninklije Musea voor Schone Kunsten van België in Brussel. Deze studie toont aan hoe Pieter Bruegel de Oude (ca. 1526/31-1569) in dit schilderij, gerealiseerd in 1562, een traditioneel devotioneel thema getransformeerd heeft in een kritische commentaar op zijn eigen tijd, en plaatst het werk in de vroeg-moderne verzamel- en kenniscultuur. Heel wat van de hybride vallende engelen die erop afgebeeld staan, zijn immers samengesteld uit naturalia en artificialia, elementen uit de natuur en zeldzame voorwerpen, zoals die destijds verzameld werden in curiositeitenkabinetten. Bruegels emulatie van Jheronimus Bosch was slechts een onderdeel van zijn bredere belangstelling voor het verzamelen, observeren en imiteren van de kunst en de natuur rondom hem. Die belangstelling zet ons aan om de wereld van Bruegel van naderbij te onderzoeken: lokaal, aan de hoven en in de stedelijke centra van Antwerpen en Brussel aan de vooravond van de Nederlandse Opstand, en globaal, wanneer de ontdekking van nieuwe continenten de Europese perceptie van kunst en natuur voorgoed verandert. Met de Val van de opstandige engelen, opgevat als een vermanend verhaal over hoogmoed en hybris, brengt Bruegel een meditatie over het menselijk streven naar kennis, kunst en macht, een universeel thema dat vandaag niets aan actualiteit heeft ingeboet.

'indrukwekkend accuraat en daardoor een ongemeen spannende studie over een raadselachtig schilderij van meester Bruegel. Tine Meganck onsluit hier vele werelden tegelijk.'
Jeroen Olyslaegers

Inhoud

Voorwood bij de tweede editie
Dank

Woord vooraf
Michel Draguet
Marc Boone

Proloog

Hoofdstuk I
Engelen en duivels van de nieuwe Bosch

Hoofdstuk II
Een wonderlijk rariteitenkabinet

Hoofdstuk III
Kennis wordt kunst

Hoofdstuk IV
De Val van de opstandige engelen aan de vooravond van de Nederlandse Opstand

Epiloog

Noten
Bibliografie
Lijst van de afbeeldingen
Index van namen, plaatsen, thema’s en kunstwerken