Carles Sánchez Márquez, Una tragèdia pintada. El martiri de Tomàs Becket a Santa Maria de Terrassa i la difusió del culte a la península Ibèrica

Author: Jordi Camps i Sòria
Abstract

Carles Sánchez Márquez, Una tragèdia pintada. El martiri de Tomàs Becket a Santa Maria de Terrassa i la difusió del culte a la península Ibèrica

Prólogo de Manuel A. Castiñeiras González, Anem Editors, Terrassa 2020, pp. 143, figs. 44 en color y b/n

Contents